Välkommen till vår nya hemsida och helt nya blogg. Vår ambition är att bidra till ett enklare och mer innehållsrikt båtliv.

Vi har lagt oss vinn om att dela med oss av kunskap och fakta från rena vatten, leda dig förbi blindskären och in på rätt kurs.

De råd vi ger och de ställningstaganden vi gör, ska bygga på fakta och beprövad erfarenhet. Men trots vår samlade kunskap, färdigheter och långa erfarenhet, är vi medvetna om att felaktigheter och vrångbilder kan smyga sig in i alla möjliga och omöjliga sammanhang.
Murphys Lag gäller, inte minst till sjöss!

Vi tar vi tacksamt till oss konstruktiv kritik, råd och rättelser men då gärna på mejl. Tycker Du det vi gör är något bra, får Du gärna basunera ut det över hela cyberrymden.

Vi börjar med en vintersaga….

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.